Späckhuggaragat armband

  • 169 kr

Dela

Orca Agat är uppkallad efter havets vackra djup, såväl som den majestätiska späckhuggarvalen, och är en kraftfull sten som resonerar med halschakrat. Det är djupt kopplat till kommunikation och inre sanning och sägs kunna hjälpa en att ansluta till sitt inre psyke och erkänna dolda självsanningar. När den väl har identifierats sägs Orca Agat läka alla djupa inre känslomässiga sår, och på så sätt låna till dess rykte som förlåtelsestenen. I denna djupt ärliga process av självkommunikation och förlåtelse kan den befria sin användare från självtvivel och självförakt, och främjar en mild inre frid. Det är förknippat med Tvillingarnas dualitet. Den sägs också vara en fantastisk kristall att använda för att öka sitt tålamod.

Chakra - Halschakrat

Ursprung - Madagaskar

Kristallernas egenskaper är inte vetenskapligt bevisat utan man tror på de man själv vill.