Unakit, cuddle

  • 69 kr
  • 35 kr
Dela

Unakit är en visionssten!
Unakit sägs vara en synsten som öppnar det tredje ögat chakra. Den tros också vara en sten av balans, som jordar jaget samtidigt som det för samman känslor och andlighet. Bland utövare av kristallläkning används unakit för att stödja återhämtning från sjukdom. Den tros också påverka reproduktionssystemet, hälsosam graviditet och tillväxten av hud och hår. Unakit är associerad med två chakran: till det tredje ögats chakra för dess användning vid syn och om man behöver tala högt. Även till hjärtchakrat för dess förmåga att balansera känslor.

Chakra: Hjärtchakra & Tredjeögatchakra

Ursprung: USA

Kristallernas egenskaper är inte vetenskapliga bevisade, utan man tror på de man själv vill.