Charoit trumlat

  • 99 kr
Dela

Charoit, är en sann andlig lärare. Denna förvandlingssten är en kristall av acceptans och insikt, som ger helande på alla nivåer, fysiskt, känslomässigt och andligt. Den är sällsynt och komplext, en av naturens bästa drömstenar och belysningskällor, som ger tillgång till lärdomar från tidigare liv, läker känslomässiga rädslor för att fullt ut leva i nuet och grunda det andliga jaget i vardagens verklighet. Den här stenen förkroppsligar en unik syntes mellan kron- och hjärtchakran, som för hög, andlig energi till förening med villkorslös kärlek från det fysiska planet, och grundar den här på jorden där den behövs som mest. Det hjälper till här och nu och förmedlar budskapet att vi är precis där vi behöver vara under detta ögonblick. Det är en talisman av acceptans och att släppa taget. Det är en skänker av god, uppmuntrande tjänst till mänskligheten. Charoit är en sten för att övervinna och släppa rädsla, som ger oss modet att börja om efter ett trauma eller prövning, och stödja oss under svåra omständigheter. Det låter oss känna igen orsaken till omedvetna rädslor, såväl som djupt rotade, internaliserade lögner, och att skilja mellan vad som är verkligt och vad sinnet har skapat. Dess renande energi anpassar hjärtat och intellektet så att vi kan se oss själva och andra genom en anda av villkorslös kärlek och acceptans. Känslomässigt omger Charoit oss med kärlek när vi känner oss vilsna och ensamma, och är stödjande för vårdare av sjuka, äldre eller barn med beteendeproblem.

Chakra: Kron- och hjärtchakra

Ursprung: Ryssland

Kristallernas egenskaper är inte vetenskapligt bevisat, utan man tror på det man själv vill.