Epidot i kvarts, rå

  • 65 kr
Dela

Epidot i kvarts (matrix) ger skyddande energier för vårt hem, våra ägodelar och vår familj. Denna kristall för hjärtchakrat rensar känslorna och ansluter till jorden för förändring. Den stärker familjeband och gemenskapen i grupper. Dess gröna energi främjar överflöd, välstånd och manifestation. En utmärkt kristall för drömarbete, sömnhealing och tolkning av drömmar. Ibland kallas den också för Drömkvarts och Reikikvarts.

Med epidot i kvarts kombineras de helande och stärkande egenskaperna för att skapa en kraftfull energi som främjar inre styrka, självförtroende och personlig transformation. Denna kombination öppnar upp för nya insikter, möjligheter och främjar tillväxt och utveckling. Epidot i kvarts stärker familjeband, främjar överflöd och välstånd, samt stödjer i drömarbete och sömnhealing. Den kraftfulla och harmoniska energin främjar både fysisk och andlig välbefinnande, samtidigt som den hjälper till att övervinna negativitet och främjar en positiv känslomässig inställning för att stödja läkning.

Dess förknippning med hjärtchakrat ger en ökad förståelse för kärlek, självacceptans och medkänsla. Epidot i kvarts kan hjälpa till att öppna upp för känslor av kärlek och harmoni, stärka relationer och främja en känsla av gemenskap och samhörighet i familjer och grupper. Stenen främjar även en stark koppling till jorden och det spirituella, vilket kan bidra till inre frid och balans.

Eftersom kvarts är förknippad med alla chakran, ger kombinationen av epidot och kvarts en harmonisering och stärkande effekt på alla chakran, samtidigt som den specifikt stödjer hjärtchakrat.

Chakra: ALLA

Ursprung: Brasilien

Kristallernas egenskaper är inte vetenskapligt bevisat, utan man tror på det man själv vill.