Svart turmalin i kvarts, rå

  • 99 kr
Dela

Svart turmalin i kvarts (matrix) samverkar för att skapa en kraftfull kombination av egenskaper. Tillsammans utgör de en ultimat skyddssten som skapar en skyddande sköld runt personen. Den gemensamma energin ger skydd på alla nivåer: fysisk, mental, energetisk och känslomässig.

Svart turmalin har förmågan att absorbera och ta bort negativ energi samtidigt som den kan avvärja negativ energi tillbaka till källan. Den är mycket användbar i negativa miljöer eller under svåra kapitel i livet och bidrar till att öka känslan av säkerhet, stabilitet och uppfyllelse av grundläggande behov. Dessutom stärker den självkänslan, självförtroendet och modet hos bäraren.

Kvarts (matrix) i kombination med svart turmalin stabiliserar kommunikationen med universum och gör den mer exakt, levande och tydlig. Denna gemensamma energi är idealisk för att förbättra kommunikationen med den andliga världen och ens högre jag. Tillsammans balanserar och vitaliserar de alla aspekter av livet: fysisk, emotionell och andlig. Många mystiker använder denna kraftfulla kombination under läsningar eftersom den gör budskapen mer precisa och ger en starkare förbindelse med den andliga världen.

Chakra: ALLA

Ursprung: Brasilien

Kristallernas egenskaper är inte vetenskapligt bevisat, utan man tror på det man själv vill.